Kampania informacyjna na rzecz niepełnosprawnych

Rusza Kampania 2015. Fundacja zrealizuje kampanię informacyjną na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Kampania zostaje skierowana do uczniów szkół podstawowych Gminy Wrocław