Uratuj sobie świat

Projekt Fundacji „Uratuj sobie świat” to wsparcie programów edukacyjnych systemu oświaty oraz Gminy Wrocław.

Składa się z dwóch elementów – broszury i płyty z nagraniami piosenek oraz wierszy ekologicznych.

Przygotowany materiał będzie dystrybuowany bezpłatnie do placówek oświatowych Wrocławia.

Program został sfinansowany samodzielnie przez Fundację ze środków przeznaczonych na działalność statutową

.0001 (11) 0001 (12)